pretraživanje facebook

PROGRAM OBRAZOVNI KLUB – ISKAZ INTERESA – POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA “B” KATEGORIJA

naslovna / PROGRAM OBRAZOVNI KLUB – ISKAZ INTERESA – POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA “B” KATEGORIJA
vozački ispit - Obrazovni klub

Autor: anadragila

Datum: 22.09.2017.

Kategorija: novosti

POZIV

mladima koji izlaze ili su izašli iz udomiteljske skrbi ili drugih oblika skrbi te ostalim mladima u riziku od socijalne isključenosti na iskaz interesa za osposobljavanje za polaganje vozačkog ispita „B“ kategorije koje nudimo u sklopu programa Obrazovni klub koji financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ispunjenu prijavnicu, presliku domovnice, presliku dokaza o najvišoj završenoj školi dostavit na našu adresu Jozsefa Antala 3, 31300 Beli Manastir (osobno ili poštom) ili kao skenirane dokumente na naš službeni e-mail (projekt.grad@os.t-com.hr).

 

Prijavnica- osposobljavanje za polaganje vozačkog ispita B kategorija-Obrazovni-klub