pretraživanje facebook

Projekti

naslovna / Projekti
 • kompetencije u volontiranju, kompetencije u životu

  U sklopu programa Erasmus+ kojeg u partnerstvu provode Volonterski centar iz Cluja, Rumunjska, Volonterski centar iz Osijeka, Projekt građanske demokratske inicijativa iz Belog Manastira, Sveučilište Matej Bel iz Banske Bistrice, Slovačka, Pedagoški licej Gheorghe Sincai, Zalazu, Rumunjska i Platforma volonterskih centara i organizacija iz Slovačke.

 • povjerenje u lokalnu filantropiju

  Partnerski projekt Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira i ODRAZ – Održivi razvoj zajednice Zagreb – razvoj inovativnog modela filantoprije u Baranji, poticanje individualne filantropije, nacionalno istraživanje individualne i korporativne filantropije te poticanje korporativnog davanja, IPA 2012.

 • budi moj prijatelj – nenasilnom komunikacijom do prevencije nasilja

  Prevencija različitih oblika nasilja, senzibiliziranje mladih za problem nasilja i doprinos ostvarivanju mogućnosti za aktivno korištenje slobodnog vremena mladih od 15 do 30 godina korištenjem metode teatra potlačenih donatora Ministarstva socijalne politike i mladih.

 • budi IN budi fin na internetu

  Zaštita djece i mladih od opasnosti u svijetu interneta, financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, EEA grants i Norway grants.

 • klub mladih KOMArac

  Projekt se provodio u 2009, 2010 i 2011., 2012., 2013. i 2014. godini. Donator sredstava je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 • multikulturalni raj – upoznajte naš kraj – ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Partnerski projekt namijenjen mladima nacionalnih manjina s područja Belog Manastira i Vukovara.

 • institucionalna podrška

  Podrška Nacionalne zaklade za razvoj civlnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

 • slama koja spaja a ne razdvaja

  Projekt financiran od strane Ekumenske inicijative žena, a uključuje žene iz Hrvatske, Bosne I Hercegovine te Srbije.

 • program Šalter

  Potpora organizacijama civilnog društva u partnerstvu s PRONI centrom iz Osijeka i Volonterskim centrom iz Osijeka za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije financiran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

 • ruka prijateljstva

  Projekt financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u sklopu Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka RH u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir i udrugom ZANTO iz Karanca te u sklopu programa IPA 2009 financiran sredstvima EU, Ureda za udruge Vlade RH i programa Europa plus Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, namijenjen udomiteljima i udomljenoj djeci s područja Baranje.