pretraživanje facebook

“Zajedno do prava” – Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu

naslovna / “Zajedno do prava” – Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu
Zajedno do prava

Autor: anadragila

Datum: 25.05.2017.

Kategorija: novosti projekt trening

Udruga Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I. provodi projekt pod nazivom „Zajedno do prava“ koji je potpomognut sredstvima Ekumenske inicijative žena.

 

Ovim projektom želimo doprinijeti boljem razumijevanju ljudskih prava, a s posebnim naglaskom na ženska ljudska prava te unaprijediti znanje o aktivnom građanstvu. Sudionice projekta su Romkinje i neromkinje s područja Baranje.

 

Ukoliko se uključite u projekt moći ćete sudjelovati na:

  1. informativnim radionicama – U udrugama koje iskažu interes za sudjelovanje u projektu će se organizirati uvodna radionica. Svrha održavanja informativne radionice je upoznavanja sudionica s planiranim aktivnostima te provedba prve radionice o ljudskim pravima.
  2.  rezidencijalnom treningu – Svrha održavanja treninga čije su okvirne teme ženska ljudska prava i aktivno građanstvo je proraditi teme koje su značajne za osobni razvoj sudionica te za razvoj civilnog društva u cjelini, a koje uključuju Romkinje i neromkinje s područja Baranje.

Trening će se održati rezidencijalno u trening centru u Pirovcu u trajanju od pet dana. Okvirno je trening planiran za lipanj ili početak srpnja 2017. godine. Za sve sudionice će biti pokriven trošak smještaja, hrane, osvježenja, materijala i prijevoza.

  1. follow up radionicama – Svrha follow up radionica je da sudionice rezidencijalnog treninga prenesu naučena znanja i vještine na žene iz lokalne zajednice kroz provedbu radionica u lokalnim zajednicama.

 

Ukoliko se želite uključiti u aktivnosti projekta molimo Vas ispunite prijavnicu koja se nalazi na kraju teksta.

Molimo prijavnicu pošaljite najkasnije do 31. svibnja 2017. godine (srijeda) na mail projekt.grad@os.t-com.hr ili donesite osobno u udrugu P.G.D.I. na adresu Joszefa Antala 3, Beli Manastir.

Prijavnica za sudjelovanje u projektu Zajedno do prava

OZNAKE: