pretraživanje facebook

“Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga” – NZRCD

naslovna / “Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga” – NZRCD
NZRCD

Autor: anadragila

Datum: 13.04.2017.

Kategorija: novosti

Početkom 2017. godine udruzi Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I. odobrena je Institucionalna podrška za stabilizaciju i razvoj udruge od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Podrška je ciljano usmjerena na ulaganje u organizacijski razvoj i stabilizaciju udruge za obavljanje osnovnih djelatnosti koje su predstavljene u prijavi za natječaj, a direktno su povezane s programima koje udruga provodi.

Programi udruge koji će se razvijati u trogodišnjem razdoblju odnose se na:

  1. Program organiziranja zajednica
  2. Program razvoja demokracije i civilnog društva
  3. Program rada s mladima
  4. Program socijalnih usluga

Svi navedeni programi usko su povezani s registriranim djelatnostima udruge P.G.D.I. Program organiziranja zajednica povezan je s osnovnom djelatnošću, odnosno s organiziranjem i provedbom različitih vrsta edukacija u svrhu razvoja demokracije i sposobnosti građana za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. U sklopu Programa razvoja demokracije i jačanja civilnog društva na već prethodno opisanu poveznicu, nadopunjujemo se s poveznicom na savjetodavnu i tehničku potporu u pripremi i izradi projektne dokumentacije kao i na ispitivanje javnog mnijenja o aktualnim društvenim problemima, na posredovanje između građana i njihovih izabranih predstavnika. Program rada s mladima izravno je povezan s djelatnošću poticanja mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena, provođenje programa na lokalnoj razini kao što su Info klubovi i slično. U sklopu navedenog programa važno je napomenuti i direktnu poveznicu na provođenje programa prevencije društveno nepoželjnih ponašanja kod djece i mladih te provođenje programa prevencije različitih vidova ovisnosti. Program socijalnih usluga povezan je s djelatnošću provođenja psiho-socijalne pomoći i podrške različitim kategorijama stanovništva, te s djelatnošću provođenja socijalnih usluga za grupe građana u potrebi s posebnim naglaskom na djecu i mlade koji su u sustavu udomiteljstva ili su iz njega izašli.

Svi programi i projekti P.G.D.I.-ja provode se u partnerstvu ili suradnji sa srodnim lokalnim i nacionalnim udrugama, mrežama, državnim i drugim javnim službama, te lokalnom samoupravom.

 

Udruga Projekt građanske demokratske inicijative je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

 

OZNAKE: