pretraživanje facebook

O Nama

naslovna / O Nama - PGDI

Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I.  je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga koja na načelima tolerancije, razumijevanja i suradnje, kroz programe edukacije i građanskog organiziranja, potiče i podržava aktivno sudjelovanje pojedinaca i grupa u stvaranju građanskog društva i demokracije.

Udruga se organizira i radi kroz Skupštinu, Predsjednika, Upravni odbor i Likvidatora. Udruga Projekt građanske demokratske inicijative broji 15 aktivnih članova od čega je 4 člana zaposleno u udruzi.

Predsjednica Mirela Alagić iz Belog Manastira u udruzi je od samog osnutka 1998. godine, a od 2004. godine i njena predsjednica. Od samog početka rada udruge koordinirala je projekte; „Info klubovi“, „Suradnja policije i građana“, „Organiziranje lokalnih zajednica“, „Društveni centar Beli Manastir“, „Ruka prijateljstva“ te mnoge druge. Članica udruge od osnutka, višegodišnja suradnica te prva predsjednica Dijana Antunović-Lazić iz Vukovara funkciju je obavljala do 2004. godine i preseljenja sjedišta udruge iz Vukovara u Beli Manastir. Osim toga radila je na projektima osnaživanja žena te organizirala brojne forume, okrugle stolove i panel diskusije.


CILJEVI NAŠE UDRUGE

 • Razviti demokraciju kroz promicanje demokratskih odnosa
 • Razviti sposobnost građana za sudjelovanje u društvenim  procesima
 • Osnaživati pojedince u preuzimanju aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama s ciljem ostvarivanja civilnog društva
 • Podrška drugim nevladinim organizacijama koje svoj program rada zasnivaju na demokratskim načelima i promicanju civilnog društva, kroz okupljanje i dostupnost potrebnih informacija, savjetovanja i edukacije
 • Promicati kulturu življenja u multietničkim zajednicama na načelima tolerancije, slobode izražavanja mišljenja, ljudskih prava svih građana, bez obzira na etničke, religijske ili kulturalne razlike
 • Promicati izvaninstitucionalno obrazovanje različitih kategorija stanovništva, a naročito djece i mladih
 • Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške zainteresiranim skupinama društva s ciljem razvijanja pozitivnih potencijala pojedinca, grupe i zajednice
 • Rad na podizanju kvalitete življenja kroz kontinuirano osmišljavanje i implementaciju različitih programa i projekata namijenjenih korisnicima
 • Udruga sukladno ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture, području kulture i umjetnosti, području ljudskih prava, području  međunarodne suradnje, području obrazovanja znanosti i istraživanja, području održivog razvoja, području socijalne djelatnosti, području zaštite zdravlja

DJELATNOSTI UDRUGE

 • Organiziranje i provedba različitih vrsta edukacija: radionica, tribina, okruglih stolova, seminara, kvizova i dr. u svrhu razvoja demokracije i sposobnosti građana za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima
 • Savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije
 • Ispitivanje javnog mnijenja o aktualnim društvenim problemima
 • Pokretanje zakonodavnih inicijativa, zagovaranje i posredovanje između građana i njihovih izabranih predstavnika
 • Suradnja sa srodnim nacionalnim i međunarodnim udrugama
 • Suradnja s mrežama, državnim i drugim javnim ustanovama i službama te područnom i lokalnom samoupravom
 • Izdavanje glasila, biltena, časopisa, brošura, knjiga, letaka i dr. u svrhu promicanja ciljeva i djelatnosti udruge sukladno posebnim propisima
 • Pružanje edukacije zainteresiranim građanima o metodama organiziranja zajednice kako bi se podigla razina kvalitete življenja
 • Poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena
 • Provođenje programa  za djecu i mlade na lokalnoj razini kao što su Info centri za mlade, Klubovi za mlade
 • Provođenje programa prevencije društveno nepoželjnih ponašanja kod djece i mladih
 • Provođenje programa prevencije različitih vidova ovisnosti (o alkoholu, duhanu, psihoaktivnim sredstvima i dr.)
 • Provođenje različitih vidova volonterskih aktivnosti
 • Provođenje programa psiho-socijalne pomoći i podrške različitim kategorijama stanovništva
 • Provođenje socijalnih usluga za grupe građana u potrebi s posebnim naglaskom na djecu i mlade koji su sustavu udomiteljstva
 • Djelatnosti od interesa za opće dobro, sukladno članku 32. stavku 4. Zakona o udrugama (NN 74/14, NN 70/17, NN 98/19)

GOSPODARSKE DJELATNOSTI KOJIMA OSTVARUJEMO CILJEVE UDRUGE

 • Organizacija konferencija, seminara, predavanja, radionica, treninga, javnih rasprava, manifestacija, studijskih putovanja, gospodarskih misija i drugih događaja.
 • Informiranje, savjetovanje, izobrazba, mentorstvo.
 • Izdavaštvo, u skladu s posebnim propisima.
 • Administrativno-financijske, informacijsko-komunikacijske, obrazovne, konzultantske i marketinške usluge.
 • Pružanje socijalnih usluga.
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport.
 • Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
 • Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti: organizacija proslava i manifestacija, dječjih igraonica (organizacija dječjih proslava, rođendana, igara), bowling, iznajmjivanje bicikala i slično.
 • Prigodna prodaja vlastitih proizvoda – predmeta nastalih u okviru redovne djelatnosti udruge.

PROGRAMSKE TEME

Organiziranje zajednica; Razvoj demokracije i civilnog društva; Rad s mladima; Pružanje socijalnih usluga.


ČLANOVI UDRUGE: Mirela Alagić, Dijana Antunović Lazić, Milan Đukić, Nataša Jovanović, Predrag Malinić, Branko Petrović, Ana Rebrina, Goran Štrbac, Erika Jasnić, Dejan Adler, Senka Žigić Leljak, Goran Radulović, Ana Dragila, Sanja Zagorščak.

UPRAVNI ODBOR: Ana Rebrina (predsjednica Upravnog odbora), Dijana Antunović Lazić, Goran Štrbac, Goran Radulović i Milan Đukić

PREDSJEDNICA: Nataša Jovanović

IZVRŠNA DIREKTORICA: Mirela Alagić

LIKVIDATOR: Ana Rebrina


In Memoriam

darko đukić

DARKO ĐUKIĆ: 1968. – 2008.

Posebno dubok trag u radu udruge ostavio je dugogodišnji volonter i zaposlenik od 2000. godine Darko Đukić. Koordinirao je mnoge projekte, vodio Info klub u Belom Manastiru i ponajviše radio s mladima. Iako nas je prerano napustio početkom 2008. godine, zauvijek će ostati u našim srcima. ♡