pretraživanje facebook

O Nama

naslovna / O Nama - PGDI

Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I.  je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga koja na načelima tolerancije, razumijevanja i suradnje, kroz programe edukacije i građanskog organiziranja, potiče i podržava aktivno sudjelovanje pojedinaca i grupa u stvaranju građanskog društva i demokracije.

Udruga se organizira i radi kroz Skupštinu, Predsjednika, Upravni odbor i Likvidatora. Udruga Projekt građanske demokratske inicijative broji 15 aktivnih članova od čega je 4 člana zaposleno u udruzi.

Predsjednica Mirela Alagić iz Belog Manastira u udruzi je od samog osnutka 1998. godine, a od 2004. godine i njena predsjednica. Od samog početka rada udruge koordinirala je projekte; „Info klubovi“, „Suradnja policije i građana“, „Organiziranje lokalnih zajednica“, „Društveni centar Beli Manastir“, „Ruka prijateljstva“ te mnoge druge. Članica udruge od osnutka, višegodišnja suradnica te prva predsjednica Dijana Antunović-Lazić iz Vukovara funkciju je obavljala do 2004. godine i preseljenja sjedišta udruge iz Vukovara u Beli Manastir. Osim toga radila je na projektima osnaživanja žena te organizirala brojne forume, okrugle stolove i panel diskusije.


CILJEVI NAŠE UDRUGE

 • Razviti demokraciju kroz promicanje demokratskih odnosa
 • Razviti sposobnost građana za sudjelovanje u društvenim  procesima
 • Osnaživati pojedince u preuzimanju aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama s ciljem ostvarivanja civilnog društva
 • Podrška drugim nevladinim organizacijama koje svoj program rada zasnivaju na demokratskim načelima i promicanju civilnog društva, kroz okupljanje i dostupnost potrebnih informacija, savjetovanja i edukacije
 • Promicati kulturu življenja u multietničkim zajednicama na načelima tolerancije, slobode izražavanja mišljenja, ljudskih prava svih građana, bez obzira na etničke, religijske ili kulturalne razlike
 • Promicati izvaninstitucionalno obrazovanje različitih kategorija stanovništva, a naročito djece i mladih
 • Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške zainteresiranim skupinama društva s ciljem razvijanja pozitivnih potencijala pojedinca, grupe i zajednice
 • Rad na podizanju kvalitete življenja kroz kontinuirano osmišljavanje i implementaciju različitih programa i projekata namijenjenih korisnicima
 • Udruga sukladno ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture, području kulture i umjetnosti, području ljudskih prava, području  međunarodne suradnje, području obrazovanja znanosti i istraživanja, području održivog razvoja, području socijalne djelatnosti, području zaštite zdravlja

DJELATNOSTI UDRUGE

 • Organiziranje i provedba različitih vrsta edukacija: radionica, tribina, okruglih stolova, seminara, kvizova i dr. u svrhu razvoja demokracije i sposobnosti građana za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima
 • Savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije
 • Ispitivanje javnog mnijenja o aktualnim društvenim problemima
 • Pokretanje zakonodavnih inicijativa, zagovaranje i posredovanje između građana i njihovih izabranih predstavnika
 • Suradnja sa srodnim nacionalnim i međunarodnim udrugama
 • Suradnja s mrežama, državnim i drugim javnim ustanovama i službama te područnom i lokalnom samoupravom
 • Izdavanje glasila, biltena, časopisa, brošura, knjiga, letaka i dr. u svrhu promicanja ciljeva i djelatnosti udruge sukladno posebnim propisima
 • Pružanje edukacije zainteresiranim građanima o metodama organiziranja zajednice kako bi se podigla razina kvalitete življenja
 • Poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena
 • Provođenje programa  za djecu i mlade na lokalnoj razini kao što su Info centri za mlade, Klubovi za mlade
 • Provođenje programa prevencije društveno nepoželjnih ponašanja kod djece i mladih
 • Provođenje programa prevencije različitih vidova ovisnosti (o alkoholu, duhanu, psihoaktivnim sredstvima i dr.)
 • Provođenje različitih vidova volonterskih aktivnosti
 • Provođenje programa psiho-socijalne pomoći i podrške različitim kategorijama stanovništva
 • Provođenje socijalnih usluga za grupe građana u potrebi s posebnim naglaskom na djecu i mlade koji su sustavu udomiteljstva
 • Djelatnosti od interesa za opće dobro, sukladno članku 32. stavku 4. Zakona o udrugama (NN 74/14)

GOSPODARSKE DJELATNOSTI KOJIMA OSTVARUJEMO CILJEVE UDRUGE

 • Organizacija konferencija, seminara, predavanja, radionica, treninga, javnih rasprava, manifestacija, studijskih putovanja, gospodarskih misija i drugih događaja
 • Informiranje, savjetovanje, izobrazba, mentorstvo
 • Izdavaštvo, u skladu s posebnim propisima
 • Administrativno-financijske, infromacijsko-komunikacijske, obrazovne, konzultantske i marketinške usluge

PROGRAMSKE TEME

Organiziranje zajednica; Razvoj demokracije i civilnog društva; Rad s mladima; Pružanje socijalnih usluga.


ČLANOVI UDRUGE

UPRAVNI ODBOR: Dijana Antunović Lazić (predsjednica Upravnog odbora), Goran Štrbac, Ana Rebrina, Nataša Jovanović i Milan Đukić – jednoglasno izglasani na izbornoj Skupštini Projekta Građanske Demokratske Inicijative 23.4.2019. godine na mandat od dvije godine.

PREDSJEDNICA: Nataša Jovanović – jednoglasno izglasana na izbornoj Skupštini Projekta Građanske Demokratske Inicijative 23.4.2019. godine na mandat od dvije godine.

IZVRŠNA DIREKTORICA: Mirela Alagić – jednoglasno izglasana na izbornoj Skupštini Projekta Građanske Demokratske Inicijative 23.4.2019. godine na mandat od dvije godine.

LIKVIDATOR: Ana Rebrina – jednoglasno izglasana na izbornoj Skupštini Projekta Građanske Demokratske Inicijative 23.4.2019. godine.


In Memoriam

darko đukić

DARKO ĐUKIĆ: 1968. – 2008.

Posebno dubok trag u radu udruge ostavio je dugogodišnji volonter i zaposlenik od 2000. godine Darko Đukić. Koordinirao je mnoge projekte, vodio Info klub u Belom Manastiru i ponajviše radio s mladima. Iako nas je prerano napustio početkom 2008. godine, zauvijek će ostati u našim srcima.