pretraživanje facebook

Projekti

naslovna / Projekti
 • BARANJA ZA SENIORE

  14. veljače 2024. godine potpisali smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Baranja za seniore“ (SF.3.4.11.01.0194). Partner u provedbi projekta je Grad Beli Manastir.
  Ukupni iznos projekta je 1.350.000,00 eura, što ujedno predstavlja i iznos bespovratnih sredstava. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda plus (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).
  Ciiljevi projekta „Baranja za seniore“ su povećanje socijalne uključenosti osoba treće životne dobi i odraslih osoba s invaliditetom i prevencija institucionalizacije osiguravanjem socijalnih usluga.
  Ciljevi će se postići zapošljavanjem 30 osoba koje će skrbiti za minimalno 180 pripadnika ciljane skupine pružajući im usluge: oraniziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba uz mjesečnu podjelu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 • NOVA LICA ODBAČENIH PREDMETA

  Doprinos povećanju svijesti građana i građanski Grada Belog Manastira o ponovnoj uporabi starih i odbačenih predmeta.

  Donator: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Iznos sufinanciranja: Do 80.000,00 kn (80% procijenjenih i opravdanih troškova Projekta koji iznose do 100.000,00 kn)

 • JAČANJE KOMPETENCIJA ZA POZITIVNO RODITELJSTVO

  Projekt „Jačanje kompetencija za pozitivno roditeljstvo“ je odobren u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu kojeg je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade.

  Cilj projekta je pružati aktivnu podršku roditeljstvu u lokalnoj zajednici kroz provedbu aktivnosti usmjerenih ravnopravnom roditeljstvu, kroz promoviranje aktivne uloge očeva te provedbu aktivnosti s ciljem povećanja znanja, vještina i samopouzdanja kod roditelja.

  Glavne aktivnosti u sklopu projekta su: informiranje lokalne zajednice, predavanja i radionice za roditelje, grupe podrške za roditelje, sportske aktivnosti za djecu i roditelje te evaluacija projekta.

 • “INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA” – NZRCD

  Institucionalna podrška za stabilizaciju i razvoj udruge od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2023. do 2025. godine u iznosu od 29.022,00 EURA.

  Podrška je ciljano usmjerena na ulaganje u organizacijski razvoj i stabilizaciju udruge za obavljanje osnovnih djelatnosti koje su predstavljene u prijavi za natječaj, a direktno su povezane s programima koje udruga provodi.

  U iduće tri godine planira se intenzivno raditi na razvoju unaprjeđenju znanja i vještina zaposlenika i volontera, a vezano uz područje socijalnog mentorstva, individualnog i grupnog rada sa socijalno osjetljivim skupinama i vezano uz društveno poduzetništvo.

 • JAČANJE KAPACITETA OCD-A NA PODRUČJU BARANJE

  Projekt “Jačanje kapaciteta OCD-a na području Baranje” usmjeren je na doprinos rješavanju problema s kojim se susreću udruge, a tiču se nedostatka kapaciteta u području financijskog upravljanja, prikupljanja sredstava i zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva.

  Partner: Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda

  Ukupna vrijednost projekta je: 471.320,00 kn

  Razdoblje provedbe: 21.3.2022.-21.09.2023.

 • RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U BELOM MANASTIRU

  Projekt “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” usmjeren je na stjecanje znanja i vještina zaposlenika i nezaposlenih članova udruge o društvenom poduzetništvu te podupiranje poslovanja društvenog poduzeća i društvenih poduzetnika. Projekt se prvenstveno bavi prevencijom socijalne isključenosti mladih koji su odrasli u alternativnoj skrbi.

  Partneri: Grad Beli Manastir i Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o.

  Ukupna vrijednost projekta je: 1.077.908,40 kn

  Razdoblje provedbe: 5.10.2020.-4.10.2022.

 • OBRAZOVNI KLUB

  Program”Obrazovni klub” financiran je od strane Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
  Aktivnosti imaju za cilj unaprijediti podršku mladima koji izlaze iz udomiteljstva i drugih alternativnih oblika skrbi, ali i drugim mladim osobama koje se nalaze u nepovoljnim životnim okolnostima kroz trogodišnje razdoblje..

  Partneri: CZSS Beli Manastir

  Ukupna vrijednost projekta je: 480.000,00 kn

  Razdoblje provedbe: 1.6.2020.-31.5.2023.

 • PODRŠKA UDOMITELJSTVU U BARANJI

  Program”Podrška udomiteljstvu u Baranji” financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
  Aktivnosti imaju za cilj unaprijediti i zaštititi prava djece te pružiti aktivnu podršku udomiteljskim obiteljima kroz trogodišnje razdoblje..

  Partneri: CZSS Beli Manastir, Udruga mladeži Zamijenite nam tugu osmijehom ZANTO

  Ukupna vrijednost projekta je: 690.000,00 kn

  Razdoblje provedbe: 1.6.2020.-31.5.2023.

 • KORAK PO KORAK DO ZAPOSLENJA

  Projekt “Korak po korak do zaposlenja” financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  Aktivnosti su usmjerene na dugotrajno nezaposlene osobe te povećanje njihovih kompetencija kroz obrazovanje odraslih, ali i njihovom radu na osobnom razvoju kroz potporu putem socijalnog mentorstva.

  Ukupna vrijednost projekta je: 1.468.236,90 kn

  Razdoblje provedbe: 6.3.2020.-6.3.2022.

 • Dnevni centar za djecu i mlade

  Projekt “Dnevni centar za djecu i mlade” financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  Aktivnosti obuhvaćaju uključivanje korisnika te provedbu radionica s elementima engleskog jezika, poduka iz različitih predmeta, medijskih radionica, javnih događanja i izobrazbu stručnjaka za voditelje rada s mladima i dr.

  Ukupna vrijednost projekta je: 1.205.873,95 kn

  Razdoblje provedbe: 6.2.2020.-6.2.2023.