pretraživanje facebook

Kontakt - PGDI

naslovna / Kontakt - PGDI

PPROJEKT DEMOKRATSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE

Društveni centar, Jozsefa Antala 3, 31300 Beli Manastir

E-pošta: projekt.grad@os.t-com.hr
Tel: 031/ 702 088
Mob: 098/ 386 454

OIB: 76756829207
MB: 1426389
IBAN: HR6925000091102009610 Addiko Bank d.d.


ZAPOSLENICI:

Mirela Alagić, izvršna direktorica udruge

Ana Dragila, stručna suradnica

Predrag Malinić, koordinator volontera, organizator i logistika

Nataša Jovanović, voditeljica društveno poduzetničkih aktivnosti, mentorica za udruge u sklopu ESF projekta “Jačanje OCD-a na području Baranje”

Željka Varga, domaćica u sklopu provedbe društveno poduzetničkih aktivnosti udruge

Sanja Zagorščak, voditeljica poduka za djecu, psiho-socijalnih i kreativnih radionica i voditeljica Obrazovnog kluba/edukatorica                          

Ana Savanović, voditeljica obrazovnih aktivnosti u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Kristina Pletikapić, voditeljica sportskih aktivnosti i javnih događanja u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Stefanija Benak, voditeljica aktivnosti s mladima u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” – zamjena (Mob: 099 536 3646)

  • Rea Ernst, voditeljica aktivnosti s mladima u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Saša Vučković, voditelj aktivnosti s mladima u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Fikreta Osmankć, mjera HZZ-a javni rad