pretraživanje facebook

Kontakt - PGDI

naslovna / Kontakt - PGDI

PPROJEKT DEMOKRATSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE

Društveni centar, Jozsefa Antala 3, 31300 Beli Manastir

E-pošta: projekt.grad@os.t-com.hr
Tel: 031/ 702 088
Mob: 098/ 386 454

OIB: 76756829207
MB: 1426389
IBAN: HR6925000091102009610 Addiko Bank d.d.


ZAPOSLENICI:

Mirela Alagić, izvršna direktorica udruge

Ana Dragila, stručna suradnica

Predrag Malinić, koordinator volontera, organizator i logistika

Marina Franjin, voditeljica poduka za djecu, psiho-socijalnih i kreativnih radionica i voditeljica Obrazovnog kluba/edukatorica                          

Ana Savanović, voditeljica obrazovnih aktivnosti u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Kristina Pletikapić, voditeljica sportskih aktivnosti i javnih događanja u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

  • Jelena Šošić, voditeljica sportskih aktivnosti i javnih događanja u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” – zamjena (Mob: 099 536 3646)

Stefanija Benak, voditeljica aktivnosti s mladima u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” – zamjena (Mob: 099 536 3646)

  • Rea Ernst, voditeljica aktivnosti s mladima u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Saša Vučković, voditelj aktivnosti s mladima u sklopu projekta “Dnevni centar za djecu i mlade” (Mob: 099 536 3646)

Vanja Marković, socijalna mentorica u sklopu projekta “Korak po korak do zaposlenja” (Mob: 099 536 3647)

Višnja Šamadan, socijalna mentorica u sklopu projekta “Korak po korak do zaposlenja” (Mob: 099 536 3647)

Tihana Šimunić, asistentica u zajednici u sklopu projekta “Korak po korak do zaposlenja” (Mob: 099 536 3647)

Dragan Vučković, suradnik za logistiku i prijevoz u sklopu projekta “Korak po korak do zaposlenja” (Mob: 099 536 3647)

Nataša Jovanović, voditeljica društveno poduzetničkih aktivnosti u sklopu projekta “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” (Mob: 099 528 8074)

Mirela Ristić, PR administratorica u sklopu projekta “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” (Mob: 099 528 8074)

  • Sanja Zagorščak, PR administratorica u sklopu projekta “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” – zamjena (Mob: 099 528 8074)

Željka Varga, domaćica u sklopu projekta “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” (Mob: 099 528 8074)

Maja Debeljak, animatorica u sklopu projekta “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” (Mob: 099 528 8074)

Rebeka Foki, recepcionarka u sklopu projekta “Razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru” (Mob: 099 528 8074)