pretraživanje facebook

Kontakt - PGDI

naslovna / Kontakt - PGDI

PPROJEKT DEMOKRATSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE

Društveni centar, Jozsefa Antala 3, 31300 Beli Manastir

E-mail: projekt.grad@os.t-com.hr

OIB: 76756829207
MB: 1426389
IBAN: HR6925000091102009610 Addiko Bank


Tel: 031 / 702 088
Fax: 031 / 705 089
Mob: 098 / 386 454

 

Mirela Alagić, predsjednica udruge

Ana Dragila, stručna suradnica

Predrag Malinić, koordinator volontera, organizator i logistika u pripremi i provedbi radionica za djecu i mlade

Marina Bulić, voditeljica poduka za djecu, psiho-socijalnih i kreativnih radionica

Senka Žigić Leljakvoditeljica Obrazovnog kluba/edukatorica

Stefanija Ključarić, – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa