pretraživanje facebook

Javni poziv za iskaz interesa za pripadnike ciljane skupine u sklopu projekta

naslovna / Javni poziv za iskaz interesa za pripadnike ciljane skupine u sklopu projekta

Autor: Ana Savanovic

Datum: 15.03.2024.

Kategorija: novosti

„Baranja za seniore“ (SF.3.4.11.01.0194)

14. veljače 2024. godine potpisali smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Baranja za seniore“ (SF.3.4.11.01.0194). Partner u provedbi projekta je Grad Beli Manastir.
Ukupni iznos projekta je 1.350.000,00 eura, što ujedno predstavlja i iznos bespovratnih sredstava. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda plus (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Ciiljevi projekta „Baranja za seniore“ su povećanje socijalne uključenosti osoba treće životne dobi i odraslih osoba s invaliditetom i prevencija institucionalizacije osiguravanjem socijalnih usluga.
Ciljevi će se postići zapošljavanjem 30 osoba koje će skrbiti za minimalno 180 pripadnika ciljane skupine pružajući im usluge: oraniziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba uz mjesečnu podjelu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Način i rok prijave

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 14. ožujka 2024. Godine kontinuirano tijekom trajanja projekta u udruzi Projekt građanske demokratske inicijative –P.G.D.I. na adresi Jozsefa Antala 3 u Belom Manastiru i/ili na adresi Ulica žrtava domovinskog rata 25 u Šećerani (PEER centar) od 8.00 do 15.00 sati.