pretraživanje facebook

Korak po korak do zaposlenja

naslovna / Korak po korak do zaposlenja
KORAK PO KORAK DO ZAPOSLENJA - ESF

Autor: anadragila

Datum: 09.03.2020.

Kategorija: novosti

Projekt “Korak po korak do zaposlenja” financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.http://www.strukturnifondovi.hr ; http://www.esf.hr

Broj poziva: UP.02.1.1.06 – Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Naziv projekta: Korak po korak do zaposlenja

Opis: Projektom “Korak po korak do zaposlenja” doprinosi se rješavanju problema dugotrajno nezaposlenih osoba i to povećanjem njihovih kompetencija kako bi bili aktivni tražitelji zaposlenja.

Aktivnosti obuhvaćaju obrazovanje odraslih, pružanje usluge socijalnog mentorstva s ciljem osobnog razvoja te nadogradnja znanja i vještina stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Ciljevi i očekivani rezultati: Unaprijediti pristup tržištu rada jačanjem stručnih znanja kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, unaprjeđenje socijalne uključenosti provedbom radionica za osobni razvoj i pružanjem usluga socijalnog mentorstva te unaprjeđenjem znanja i vještina stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina.

Očekujemo sudjelovanje minimalno 78 nezaposlenih osoba u različitim aktivnostima u sklopu projekta te 15 stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina.

Ukupna vrijednost projekta je: 1.468.236,90 kn

Razdoblje provedbe: 6.3.2020.-6.3.2022.

Partner: Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

Za dodatne informacije molimo javiti se na službenu e-mail adresu udruge: projekt.grad@os.t-com.hr ili na brojeve telefona 031 702 088 ili 098 386 454 (Mirela Alagić)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj je isključiva odgovornost udruge Projekt građanske demokratske inicijative