pretraživanje facebook

Kraj projekta CIVCIL – “Competent in volunteering, competent in life”

naslovna / Kraj projekta CIVCIL – “Competent in volunteering, competent in life”

Autor: anadragila

Datum: 05.04.2017.

Kategorija: novosti volontiranje

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, a vodio se na području triju zemalja članica Europske unije (Slovačke, Rumunjske i Hrvatske).

Nositelj ovog projekta bila je Platforma dobrovolnickych centier a organizacii (PDCO) iz Slovačke, dok su partneri iz Hrvatske bili Volonterski centar Osijek i Projekt građanske demokratske inicijative.

Projekt je trajao dvije godine, do kraja veljače 2017. Projektnim aktivnostima stavio se naglasak na promicanje i razvoj inkluzivnog volontiranja kroz uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima, te osnaživanje njihovih kompetencija, integracija u društvo kao i edukacija organizatora volontiranja za rad s mladima iz ovih skupina.

Kao neki od rezultata ovog projekta proizašle su „ Preporuke za rad s mladim volonterima sa smanjenim mogućnostima – Budite inkluzivni prema volonterima!“, tiskani su priručnici za sudionike i trenere „Upravljanje mladim volonterima iz ranjivih skupina – priručnik za trenere“ i „Upravljanje mladim volonterima iz ranjivih skupina – priručnik za sudionike“. Nadalje, pokrenuta je stranica www.civcil.eu koja sadrži informacije o praksi i iskustvu vrednovanja kompetencija stečenih kroz volontiranje te primjere i alate za provjeru kompetencija i vještina stečenih kroz volontiranje, na razinama pojedinih europskih zemalja (Slovačke, Hrvatske, Rumunjske, Belgije, Njemačke itd.). Osim informacija o praksi u Hrvatskoj, stranica sadrži i mrežni alat za popunjavanje “Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje” na mrežnoj stranici http://kompetencije.volontiram.info/ .

U završnom dijelu projekta, na završnoj konferenciji u Bratislavi početkom veljače 2017. godine, predstavljeni su primjeri dobre prakse.

Materijali:

Budite inkluzivni prema volonterima

Priručnik za trenere

Priručnik za sudionike