pretraživanje facebook

Završna konferencija „Povjerenje u lokalnu filantropiju“

naslovna / Završna konferencija „Povjerenje u lokalnu filantropiju“
Konferencija povjerenje u lokalnu filantropiju

Autor: anadragila

Datum: 19.05.2017.

Kategorija: novosti

Završna konferencija „Povjerenje u lokalnu filantropiju“ održala se 18. svibnja 2017. godine u Osijeku (Hotel Osijek), početkom u 11,00 sati. Na Konferenciji su bili predstavljeni rezultati prvog Nacionalnog istraživanja o individualnoj i korporativnoj filantropiji koje je provedeno u lipnju 2016. godine, te rezultati projekta.

Na konferenciji je sudjelovalo pedesetak predstavnika civilnog i poslovnog sektora te akademskih i javnih institucija iz Osijeka, Zagreba, Kutine, Klise, Belog Manastira, Vinkovaca, Vukovara i Brodskog Stupnika, kao i gosti iz Bosne i Hercegovine (Fondacija Tuzlanske zajednice) te Srbije (Trag fondacija iz Beograda i Zaječarska inicijativa iz istoimenog grada).

Nakon uvodnog dijela u kojem su govorile Branka Kaselj, upraviteljica Zaklade Slagalica i Julijana Mladenovska-Tešija koja je predstavila rezultate projekta “Povjerenje u lokalnu filantropiju”, slijedila je plenarna sesija pod nazivom “FILANTROPIJA I RAZVOJ DRUŠTVA: DOPRINOS TREĆEG SEKTORA”.

Predstavljeni su rezultati prvog Nacionalnog istraživanja o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Hrvatskoj, o čemu je govorila Marina Dimić Vugec iz udruge ODRAZ Zagreb. Ona je naglasila da je čak 68,3% ispitanih građana sudjelovalo u nekoj akciji za davanja u općekorisne svrhe te da 84% ispitanih tvrtki najmanje jednom godišnje donira materijale/robu ili usluge u općekorisne svrhe.

Veća transparentnost raspodjele prikupljenih sredstava bitna je za povećanje povjerenja i kod građana i kod tvrtki. S tim povezano, građani žele vidjeti rezultate akcija u kojima su sudjelovali i u tom segmentu mediji imaju veliku ulogu. važno je poticati davanje jer je sama navika davanja u Hrvatskoj srednje razvijena. razlozi nedostatka sudjelovanja građana i tvrtki većinom su povezani s lošom materijalnom i financijskom situacijom u društvu. Tvrtke većinom izdvajaju za opće dobra i to na ad hoc bazi. Kod poslovnog sektora vidljiv je pad izdvajanja u zadnje tri godine. Kako bi se taj trend promijeni potrebno je donošenje poticajnih propisa za davanja kao i uspostavljanje mehanizama koji bi pratili i vrednovali učinke donacija na društvo i zajednicu.

U drugom dijelu, dr. sc. Danijel Baturina s Pravnog fakulteta u Zagrebu,  govorio je o ekonomskom utjecaju trećeg sektora na razvoj društva te naglasio da je jedan od „obnovljivih izvora“ za rješavanje socijalnih i ekonomskih problema i poticanje građanskog angažmana, te da je potrebno jasnije razumijevanje da on može značajno pomoći izgradnji boljeg europskog društva. Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorica Trag fondacije iz Beograda je govorila pak o iskustvima Trag fondacije sa sličnim istraživanjima provedenim u Srbiji, ali i o sličnostima/usporedivosti nalaza u Hrvatskoj i Srbiji i potencijalima za razvoj filantropije na razini Regije.

Slijedila su dva panela.

Na panelu 1: FILANTROPIJA I ZAKLADE LOKALNE ZAJEDNICE – POVJERENJE U ZAJEDNICU uvodničar je bila Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice (Bosna i Hercegovina) koja je naglasila važnost partnerstva u i sa zajednicom u cilju jačanja njenog razvoja, te Danko Nikolić, Zaječarska inicijativa (Srbija) i Mirela Alagić Projekt građanske demokratske inicijative/Zaklada PUT (u osnivanju) Beli Manastir (Hrvatska) koji su predstavili dva primjera dobre prakse: Zaječarsku inicijativu i njihove aktivnosti za poticanje sudjelovanja mladih u razvoj zajednice te nova Zaklada PUT koja se osniva u Belom Manastiru i koja brine o mladima koji izlaze iz udomiteljskog sustava na području Baranje.

Na panelu 2: KORPORATIVNA FILANTROPIJA I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE uvodničar je bio Drago Vručinić, upravitelj Zaklade “Zamah” iz Zagreba koji je naglasio važnost i načine/oblike poticanja strateške i društveno odgovorne filantropije, dok su primjere dobre prakse prenijeli Tanja Bjelanović, Zaklada TRAG Beograd (Srbija), Mara Majstorović, vlasnica i direktorica Lotusmedia d.o.o. Vinkovci, tvrtke koja se bavi organizacijom edukativnih i kreativnih radionica za osobni rast i razvoj, te dr.sc. Milan Puvača, vlasnik i direktor tvrtke Ofir d.o.o. Osijek (Hrvatska) koja se bavi informatičkim uslugama. Oni su govorili o svom iskustvu stvaranja strategije za korporativno davanje.

Konferencija je završila plenarnom sesijom na kojoj su bili predstavljeni zaključci panela.

Istaknuto je da u hrvatskom društvu te u široj regiji postoje brojne barijere, od kojih dobar dio strukturne prirode, koje koče veći utjecaj civilnog sektora na pozitivne trendove/promjene društva. Jedan od razloga je nedostatak razumijevanja i podrške kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj/lokalnoj razini, no i još uvijek vrlo izazovna ekonomska situacija u zemljama regije. Modernizacijski kapaciteti u društvima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, premda uz neke razlike, još uvijek su nedovoljno izgrađeni, stoga ne čudi manjkavost orijentacije k razvojnim konceptima poput socijalnog ulaganja, filantropije i zakladništva ili pak socijalnog poduzetništva. Porezni okvir za razvoj sektora je ograničavajući, što se posebno odnosi na gospodarske djelatnosti i razvoj socio-poduzetničkih aktivnosti. Nedostatak povjerenja u civilni sektor je također istaknuto kao jedan od ključnih problema te se govorilo o različitim primjerima na koji način motivirati građane i kako jasnije ukazati na pozitivne doprinose organizacija civilnog društva.

O rezultatima projekta

Projekt “Povjerenje u lokalnu filantropiju” provodi Zaklada Slagalica iz Osijeka u partnerstvu s udrugama ODRAZ – Održivi razvoj zajednice iz Zagreba i P.G.D.I. – Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira.

Projekt financira Europska unija kroz program IPA 2012, uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Tijekom provedbe projekta provedeno je prvo Nacionalno istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Hrvatskoj na uzorku od 1100 ispitanika, Regionalno kvartalno istraživanje o kulturi davanja na uzorku od 108 organizacija civilnog društva na području 5 slavonskih županija, pokrenut je i prvi alat za on-line doniranje Doniraj.org koji je namijenjen organizacijama civilnog društva s područja pet županija Slavonije i Baranje, realizirana je Studija izvodljivosti na uzorku od 165 ispitanika na području Baranje te poduzeti potrebni koraci za osnivanje Zaklade PUT za podršku djeci i mladih koji izlaze iz sustava udomiteljstva na području Baranje, dodijeljene dvije regionalne Nagrade za filantropa godine za poslovni sektor za tvrtku i obrt za Slavoniju i Baranju, organizirane 4 lokalne kampanje i više od 14 javnih događanja u cilju poticanja lokalne filantropije u zajednici, više od 1000 različitih promotivnih artikala i preko 122 objave u medijima.